Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
2760 Nagykáta Csonka köz 6.
Telefon: (29) 440-254


Iskolánk bemutatása

Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakképző Iskola Intézményi bemutató

Az intézmény a Tápió-vidék központjában, Nagykátán 1958-ban a település ipartestületi épületében és az egykori kántoriskolában kezdte meg működését. Kezdetben csak három tanteremben folyt tanítás, majd 1972-ben új épületbe költözött az iskola, ahol már öt tanterem állt rendelkezésre. Akkor 270 fő tanult itt szakmát a 223. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben. A vasipari –hegesztő, szerkezetlakatos, mezőgazdasági gépszerelő, esztergályos, villanyszerelő szakmák közül néhány még ma is oktatott szakma iskolánkban. A rendszerváltást követően 1990-ben tizenhatra növekedett az elméleti tantermek száma az épületben. Az iskola is nevet változtatott, Ipari Szakközépiskola és Szakiskola néven folytatta működését. 1992-től OKJ-s szakmák oktatását hirdette meg, valamint elkezdődött nappali tagozaton a négyévfolyamos szakközépiskolai képzés is. Az iskola fő profilja mindig a szakképzés volt, ma is az. 2006-tól részt vettünk a Szakiskolai Fejlesztési Program II-ben, melynek eredményeként módszertani és eszközfejlesztés történt. Pedagógusaink továbbképzések keretében elsajátították a kooperatív és differenciált oktatás módszereit, valamint a korszerű IKT eszközök használatát. Az eszközfejlesztések során a szakmai gyakorlat biztosításához a mai kor követelményeinek megfelelő eszközök beszerzésére került sor. Az utóbbi években duális képzésben folyik a szakképzés, első évben tanműhelyi gyakorlattal. Amennyiben sikeres a tanuló szintvizsgája, az összefüggő nyári gyakorlatot már külső gyakorlati helyen kezdheti. Három év után szakképzettséget, majd újabb két év után nappali vagy esti tagozaton érettségi bizonyítványt szerezhet. 2013. január 1-ig fenntartója Nagykáta Város Önkormányzata volt, majd a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete látta el ezt a feladatot. 2015. július 1-én újabb változás következett be az iskola életében, fenntartónk a Nemzetgazdasági Minisztérium (jelenleg Innovációs és Technológiai Minisztérium) lett, iskolánk pedig a Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézménye. Iskolánkban az utóbbi években pályázatok segítségével jelentős felújításokat valósítottak meg. A főépület energetikai modernizációja, a földszinti mosdók felújítása és az irodák korszerűsítése is megtörtént, valamint a napközi épületében és a volt Telefongyárban (jelenleg tanműhelyként funkcionál) is végeztek felújításokat. Természetesen van még tennivaló bőven. Nagy probléma hosszú évek óta, hogy nincs az iskolának saját tornaterme. Különösen nagy gond ez azóta, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésre került. Az órákat részben a város uszodájában, részben a városi sportcsarnokban tartják a kollégák, illetve jó időben a csarnok helyett a sportpályán. A 2020/2021. tanévtől testnevelés óra keretein belül lehetőség van sportlövészet oktatására is. Intézményünk hiányszakmát tanuló diákjai már évek óta részesülnek ösztöndíjban, melynek mértéke szakközépiskolában 10.000 -50.000 forintig terjed. Az új típusú képzésben már a technikumba és a szakképző osztályokba járó tanulók is kaphatnak ösztöndíjat. Az iskola Alapító Okirata szerint fogadhat olyan SNI-s és BTMN-es tanulókat, akik integráltan oktathatók. Egy teljes állású fejlesztő pedagógus áll az iskola alkalmazásában. Az ő feladata, hogy a szakértői véleménnyel rendelkező tanulókat igény és jogosultság szerint segítse a tanulásban, felzárkóztatásban a szaktanárokkal együttműködve- Az előbbiek alapján látható, hogy az iskola egy olyan intézmény, amely többszempontból is adaptív. Igyekszik alkalmazkodni a tanulók adottságaihoz és igényeihez. Próbáljuk motiválni a hátrányos helyzetű tanulókat is megragadva minden lehetőséget, technikai eszközökkel, rendezvényekkel, programokkal, műsorokkal. Iskolánkban a nevelésre, életmód-és mentálhigiénés tanácsadásra legalább akkora hangsúlyt fektetünk, mint az oktatásra, mert az előbbi nélkül az utóbbit megvalósítani szinte lehetetlen. Pedagógusaink célja, hogy az iskolánkba érkező fiatalokat segítse beilleszkedni az új közösségbe, ösztönözze a tanulásra és legalább egy szakma elsajátítására. Nyújtson lelki támaszt, amikor szükség van rá és mutasson olyan példát, hogy az iskolából kikerülve értékes tagjai legyenek a társadalomnak. Szerencsére tantestület jókedvét a mindennapi nehézségek sem tudják elrontani. Az idősebb és a fiatalabb korosztály is törekszik a módszertani megújulásra. A tantestület legfőbb jellemzője mindig a gyermekközpontúság és a pedagógusok kölcsönös támogatása.

Copyright © 2020
Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola