Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
2760 Nagykáta Csonka köz 6.
Telefon: (29) 440-254

Ökológiai lábnyomunk, azaz előadás sorozat a témában

Megosztotta: Váradi Dávid Dátum: 2021-10-4 8:0

Az emberiség történetében számos esetben okoztak összeomlást természeti katasztrófák, történelmi helyzetek, fordulatok,
gazdasági válságok, amelyek után újra kellett kezdeni, másképp kellett folytatni az életet. Napjainkban is sorsfordító változásokat élünk: bár sokan elképzelhetetlennek tartották, jelenleg egy világjárvány pusztít alapvetően meghatározva mindennapjainkat, netán jövőnket is; minden eddiginél nagyobb kihívást jelent ökológiai „lábnyomunk” problémájának kezelése, ugyanakkor számos globális társadalmi kérdés is stratégai döntést igényel. Ezen gondolatok keretében szerveztek 2021. október 2-án konferenciát Budapesten a Kossuth klubban.
Előadások:
1. Ment-e a járványok által a világ elébb? A demográfiai katasztrófák társadalmi következményei.
Előadó: Fónagy Zoltán (történész, ELTE BTK / BTK Történettudományi Intézete)
2. Összeomlás vagy új kezdet? – Sorsfordító társadalmi, gazdasági változást hozott Trianon?
Előadó: Gyáni Gábor (történész, akadémikus)
3. „Jaj a legyőzötteknek?” / Az első és a második világháború rövid- és hosszútávú hatásai Európában
Előadó: Bihari Péter ph.d. (tanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános iskola és Gimnázium)
4. Csernobil után megváltozott a világ? Miért nem vesszük észre a hosszútávú változásokat?
Előadó: Lányi András (ELTE TÁTK habil. egy.docens)
Szabó Roland (9/1. osztály tanulója):
„ Az előadássorozatról történelem órán szereztem tudomást, s mivel minden téma érdekelt, szívesen vettem tanárnőm invitálását. Az előadások minden percét élveztem, Gyáni Gábor akadémikus megközelítése a témához számomra teljesen új és meglepő volt. Logikus érvelése elgondolkozásra késztetett.”
Írta: Gyuriczáné Boczkó Ágnes


Copyright © 2020
Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola